Thursday, October 25, 2007

Sodan totuudet


Aivan mainio tuotos Jokispipilältä jälleen.


Markku Jokisipilä (toim.): Sodan totuudet - Yksi suomalainen vastaa 5,7 ryssää
Ajatus Kirjat 2007
272 sivua
ISBN 978-951-20-7533-1


>> Ajatuskirjat, Alkusanat ja Markku Jokisipilän artikkeli Toinen maailmansota ihmiskunnan kollektiivisessa muistissa."Suurin riski toisen maailmansodan – kuten minkä tahansa historiallisen prosessin – muistamisessa on anakronismi, eli menneisyyden alistaminen nykypäivälle ja sen arvoille. Vaikka toisen maailmansodan marttyyri- ja sankaritarinoilla onkin juurensa oikeasti tapahtuneessa menneisyydessä, ovat ne ennen kaikkea aina palvelleet kulloisenkin nykyhetken tarpeita. Sankari- ja marttyyritarinat ovat myyttisen historian vahvimpia kertomuksia, ja siksi niitä pyritään jatkuvasti valjastamaan erilaisten nykypäivässä vaikuttavien poliittisten pyrkimysten vetojuhdiksi. "


"Perusteltuaan taitavasti tulkintaansa Suomen ja Saksan liittolaisuudesta Jokisipilä esittää ratkaisevan jatkokysymyksen: entäs sitten? Se ei merkinnyt Suomen alistussuhdetta Saksaan. Se tarkoitti yksimielisyyttä vain yhdessä asiassa, taistelussa Neuvostoliittoa vastaan, ja siinäkin Suomen ja Saksan motiivit olivat täysin erilaiset. "
No comments: